Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům (2014)

Autumn rape pests and their sensitivity to selected insecticides

Dřepčíci (Phyllotreta spp., Psylliodes spp.) a pilatka řepková (Athalia rosae) patří k lokálním, v některých letech vážným škůdcům. V našich pokusech byly testovány účinnosti insekticidních látek ze skupiny pyretroidů, neonikotinoidů, organofosfátů na jedince dřepčíků sbíraných v letech 2012 – 2013 a housenice pilatky řepkové v roce sbírané v roce 2014 dle metodiky IRAC 011, 021 a 025. Tyto látky dosahovaly u většiny testovaných sub-populací účinnosti 100 %. Housenice pilatky řepkové byly v roce 2014 vysoce citlivé téměř na všechny testované účinné látky.

Sborník příspěvků z konference PROSPERUJICI OLEJNINY 2014: 11.12. – 12.12. 2014, Praha a Větrný Jeníkov: Česká zemědělská společnost při ČZU v Praze, Sdružení Český mák a Katedra rostlinné výroby na ČZU v Praze, 2014. strany 71–74. ISBN 978-80-213-2517-3

Pavel TÓTH; Eva HRUDOVÁ; Erik GAJDOŠÍK; Alexandra SCHOŘÍKOVÁ; Pavel KOLAŘÍK; Jiří HAVEL
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/14:#0000924
Přečtěte si více: