Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis (2007)

Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis

Cílem práce bylo studium elektroforetických spekter celkových proteinů v různých fázích vývoje somatických embryí hrachu při použití jednoduchého protokolu přímé regenerace z apikálních meristémů na médiu s přídavkem auxinu. V jednotlivých fázích vývoje somatických embryí byla provedena stanovení obsahu proteinů a také analýzy jejich elektroforetických spekter metodou SDS-PAGE. Exprese proteinů v somatických embryích byla porovnána s jejich tvorbou v zygotických embryích ve vybraných vývojových stádiích.

Biologia Plantarum, June 2007, Volume 51, Issue 2, pp 201-211

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/07:#0000032
Přečtěte si více: