Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice (2016)

Rostlinolékař. 2016, 27(3), 19–22. ISSN 1211-3565.

HAVEL, Jiří, Eva PLACHKÁ, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL, Jana POSLUŠNÁ a Marek SEIDENGLANZ. Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice. Rostlinolékař. 2016, 27(3), 19–22. ISSN 1211-3565. [QJ1230077 APR; QH81218 AGRITEC]

HAVEL, Jiří, Eva PLACHKÁ, Eva HRUDOVÁ, Pavel TÓTH, Pavel KOLAŘÍK, Jiří ROTREKL
článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: