Sklizeň olejného lnu sklízecí mlatičkou (2011)

LInseed harvesting by combine

Pěstování lnu, včetně olejných odrůd, má v ČR tradici. Od kvality sklizeného produktu se odvíjí jeho cena, proto je v zájmu rentability nutné věnovat sklizni olejného lnu patřičnou péči. Kvalitu sklizeného semene a množství ztrát lze ovlivnit agrotechnickými zásahy a také nasazením a správným seřízením vhodné mechanizace při sklizni. Text článku obsahuje energetické a exploatační ukazatele sklizně olejného lnu pomocí sklízecích mlátiček značek CLAAS a JOHN DEERE.

Agritech science. 2011, 5(2): 1–5. ISSN 1802-8942

Souček, Jiří; Blažej, D.
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/11:#0000406
Přečtěte si více: