Škůdci hrachu (2008)

Insect pests of pea

Jedná se o příručku, ve které jsou pro jednotlivé polní plodiny shrnuty metody ochrany proti vybraným, důležitým škodlivým organismům (choroby, škůdci, plevele).Celá publikace je rozčlěnena dle jednotlivých plodin a dle jednotlivých škodlivých organismů na samostatné kapitoly.

kapitola v odborné knize
RIV/48392952:_____/08:9P002542!RIV09-MZE-48392952