Škůdci kmínu (2006)

Pests of caraway

Popis výskytů a nebezpečnosti škůdců napadajících kmín v ČR a možnosti ochrany pomocí insekticidů a akaricidů proti nim.

Rostlinolékař. 2006, 5: 12–13.

článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/06:E0005401!RIV07-MZE-48392952