Škůdci luskovin (2006)

Insect pests of leguminous plants

Popis metod ochrany hrachu a dalších luskovin proti vybraným škůdcům na základě poznatků získaných při řešení projektu č. 1B44008

Zprávy APZL. 2006, č. 2.

článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/06:E0005398!RIV07-MZE-48392952