Škůdci olejného lnu (2011)

Insects pests of linseed

Len má tři významné škůdce. Vzcházející porost mohou značně poškodit dřepčík lnový (Longitarsus parvulus) a dřepčík pryšcový (Aphtona euphorbiae). Od fáze rychlého růstu až do odkvětu je nebezpečným škůdcem třásněnka lnová (Thrips linarius). V článku jsou porovnávány různé způsoby ochrany porostů proti výše vyjmenovaným škůdcům.

Úroda. 2011, 59(5): 78–80. ISSN 0139-6013

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/11:#0000437
Přečtěte si více: