Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3

Technické řešení se týká výroby biologického přípravku, pomocného rostlinného přípravku nebo biofungicidu. Ve směsi jsou zastoupeny čtyři různé kmeny Clonostachys rosea, z toho 3 kmeny C. rosea f. rosea a jeden kmen C. rosea f. catenulata, které jsou vázány na anorganický nosič s přídavkem uhličitanu vápenatého (CaCO3).
Popis užitného vzoru na stránkách Účadu pro průmyslové vlastictví:
UV 2014-29169 26757 Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3

Přečtěte si více ...