Studium genetické struktury genofondové sbírky hrachu pomocí tradičnícho výpočtu genetických vzdáleností a bayesiánského modelování (2007)

Pea (Pisum sativum L.) collection structure estimation using traditional distance-based and Bayesian model-based approaches

V této studii bylo analyzováno celkem 163 položek hrachu českého původu, 150 holandského a 130 německého, pomocí hodnocení 42 morfologickými a mikrosatelitními a retrotransposonovými markery. Data byla hodnocena jednak pomocí klasických výpočtů genetické vzdálenosti a shlukové analýzy, tak aplikací Bayesiánské metody umožňující spojení obou typů dat. Tyto metody byly porovnány z hlediska cílové aplikace - výběru core kolekce.

Corander, Jukka; Jarkovský, Jiří;
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000053!RIV08-MSM-26784246