Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture

MENDEL, Peter, Tomáš VYHNÁNEK, Biljana DORDEVIC, Jan WINKLER, Václav TROJAN, Magdalena Daria VAVERKOVÁ, Dana ADAMCOVÁ a Marie BJELKOVÁ. Study of Industrial Hemp Phytotoxicity in an Experimental Hydroponic Culture. Brno: Mendel Univ Brno, Fac Agronomy, 2017. ISBN 978-80-7509-529-9.

Dostupné z MendelNet 2017; 658–663.

Open full article
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...