Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky

Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu, 207–210. ISSN 0139-6013.

POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E. Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky. Úroda. 2015, 63(12) vědecká příloha časopisu, 207–210. ISSN 0139-6013. [Fulltext v PDF]

Tvůrci z Agritecu: