Vliv rozprašovací aplikace enzymu na lněné vlákno (2005)

The influence of spray application of enzymes on fibre of fibre flax

Výsledky aplikace enzymu stříkáním na stonek zakořeněného a nezakořeněného lnu jsou prezentovány jako stejně dobré jako vliv na výnos a potěrové kvality dlouhého lněného vlákna.

Antonov, Viktor; Marek, Jan
článek ve sborníku
RIV/48392952:_____/05:01:_3687!RIV06-MZE-48392952