Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé (2011)

The effect of the spraying term on the effectiveness of several insecticides on stem weevils (C. pallidactylus; C. napi) in winter oilseed rape

Podrobný monitoring letové aktivity stonkových krytonosců (C. pallidactylus; C. napi) přispívá ke zpřesnění načasování insekticidních aplikací na tyto škůdce. Zjišťování celkového množství samiček ve sběrech umožňuje určit nebezpečnost náletu, sledování postupného zvyšování podílu zralých samiček umožňuje zpřesnit termín aplikace. Vliv termínu aplikace na účinnost insekticidů na stonkové krytonosce byl vyhodnocen v polních pokusech založených v roce 2010 na lokalitách Šumperk, Troubsko a Opava.

Úroda – vědecká příloha časopisu [CD]. 2011, 59(12): 263–268. ISSN 0139-6013.

J. Havel; E. Hrudová
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/11:#0000198