Výskyt významných viróz na hrachu

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Výskyt významných viróz na hrachu. Farmář. 2021, 27(1), 14–16. ISSN 1210-9789.
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...