Významní škůdci luskovin (2005)

Important pests of pulse crops

Byly publikovány první ověřené údaje (po dvou letech řešení projektu č. 1B44008) týkající se významu insekticidního moření osiva semileaf-less odrůd hrachu na snížení škod způsobovaných larvami i dospělci listopasu rodu Sitona a na vývoj výnosových prvků (počet pater obsazených lusky / 1 rostlinu, počet lusků/1 rostlinu, počet semen / 1 rostlinu) a na samotný výnos semen.

Agro. 2005, 10(5): 48–51. ISSN 1211-362X.

RIV/48392952:_____/05:02:_3789

Rotrekl, Jiří
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/05:01:_3976