Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2013/2014

Ve vegetační sezoně 2013/2014 byl proveden monitoring houbových chorob ozimé řepky olejky a vyhodnocena jejich škodlivost. Zdravotní stav porostů řepky byl sledován ve dvou regionech, na Opavsku a Šumpersku.

Sborník referátů 31. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice: Hluk, 19. 11. 2014. s. 140–148. ISBN 978-80-87065-57-0

Tvůrci z Agritecu: