Zvláštnosti hostitelského okruhu námelovitosti trav (Claviceps purpurea) ze žita

Traduje se, že plané či kulturní druhy trav sehrávají důležitou úlohu při výskytu a šíření námelovitosti trav na žitě a žitovci. Proto byla provedena ve skleníku inokulace 15 trav a kontrolního souboru odrůd žita a žitovce konidiovou infekcí námelovitosti ze žita.

Výsledky svědčí o vyhraněném hostitelském okruhu žita. Pícní trávy sice mohou přispívat k rozšíření námelovitosti na obilovinách, ale nejsou pro ně v žádném případě hlavním zdrojem infekce.

Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-rom]. 2008, (4). ISSN 0139-6013