Odrůdy lnu

VYŠLECHTĚNO V AGRITECU

Len

V rámci sortimentu potravinářských odrůd výnos semene a tuku vysoký. Obsah tuku vysoký, skladba mastných kyselin změněna, jodové číslo středně vysoké. Obsah kyseliny alfa-linolenové a linolové středně vysoký.

Len

Odrůda k produkci semene na výrobu oleje pro potravinářské využití, dále v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání do těsta apod.

Len - Raciol

Odrůda k produkci semene pro potravinářské využití v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání semene do těsta a podobně.

ASTELLA - olejný len

ASTELLA je vhodná pro produkci semen, dále na výrobu stolního oleje pro využití v racionální výživě, v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání do těst.

Ocenění Astelly
Cena časopisu Úroda Za inovaci v rostlinné výrobě – Grand Prix Techagro, Brno, 2024.
Zlatý klas na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, 2021.