Lidé v Agritec

Oddělení provozně-ekonomické

mzdová účetní

Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení provozně-ekonomické

údržbář

Oddělení luskovin a technických plodin

technik výzkumu

Oddělení obchodní

prodejna

Oddělení luskovin a technických plodin

výzkumný pracovník

Oddělení ochrany rostlin

vědecký pracovník

Oddělení biotechnologií

vědecký pracovník

Oddělení biotechnologií

laborantka

Oddělení biotechnologií

laborantka

Oddělení luskovin a technických plodin

výzkumná pracovnice

Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení obchodní

prodejna – skleník