Lidé v Agritec

Jednatel společnosti
Oddělení ochrany rostlin

administrativní pracovnice

Oddělení ochrany rostlin

technik

Oddělení provozně-ekonomické

osivář

Oddělení provozně-ekonomické
Oddělení obchodní

zahradník

Středisko polních prací

koordinátor polních prací

Oddělení biotechnologií

laborantka

Oddělení luskovin a technických plodin
Oddělení provozně-ekonomické