Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.) (2007)

Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)

Pomocí molekulárních metod byla studována genetické a epigenetická stabilita dlouhodobé in vitro kultury vzrostných prýtů hrachu. Mikrosatelitními a retrotransposonovými markery nebyla zjištěny žádné významné změny. Tyto byly detekovány pouze pomocí metylačně citlivé analýzy (MSAP), kdy byl zjištěn 11 a 18% polymorfismus. Tyto změny v metylaci genomové DNA byly potvrzeny pomocí měření celkového zastoupení metyl-cytosinu metdou HPCE.

Plant Cell Reports, November 2007, Volume 26, Issue 11, pp 1985-1998

Valledor, Luis; Rodriguzez, Roberto
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/07:#0000045!RIV08-MSM-26784246
Přečtěte si více: