Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers (2004)

Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers

S využitím organogenní kontinuální in vitro kultury hrachu, založené před 21 lety, byla pomocí molekulárních markerů a flow-cytometrie studována genetické stabilita ve srovnání s původním osivem. Byla konstatována stabilita jak na úrovni ploidie, tak rovněž na úrovni retrotransposonových a mikrosatelitních markerů.

Klíčová slova: pea, organogenesis, somaclonal variation, genetic stability, in vitro Název sborníku: Quality Enhancement of Plant Production through Tissue Culture Rozsah stran: 27–28 Počet stran výsledku: 2 Místo vydání: Švýcarsko Místo konání akce: Saanen, Švýcarsko Rok konání akce: 2004

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/04:#0000012!RIV07-MSM-26784246
Přečtěte si více: