Charakterizace genové kolekce rodu Pisum: Isoenzymy a semenné proteiny (2007)

Characterization of Pisum germplasm collection: Isozymes and seed proteins

Cílem práce bylo studium potenciálu klasických proteinových markerů pro popis části genové kolekce rodu Pisum. Pro experimentální práci byl z kolekce vybrán soubor českých odrůd (celkem 165 položek). Semenné proteiny byly analyzovány metodou SDS-PAGE s následným barvením pomocí Coomasie Blue. Isoenzymy byly děleny metodou PAGE za nativních podmínek a jejich detekce byla prováděna pomocí běžných metod.

Klíčová slova: Pisum sativum, isozymes, biochemical markers, electrophoresis Název sborníku: Sborník příspěvků Konference experimentální biologie rostlin 2007, Olomouc Rozsah stran: 62 ISSN: 1213-6670 Název nakladatele: ČSEBR Místo vydání: Olomouc, Česká Republika Místo konání akce: Olomouc Rok konání akce: 2007

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/07:#0000033!RIV08-MSM-26784246
Přečtěte si více: