Development of an efficient retrotransposon-based fingerprinting method for rapid pea variety identification

Publikace popisuje vývoj nového DNA markerovacího systému využívajících v genomu hrachu abundatních Ty3-gypsy typ retrotransposonových elementů aplikovaný ve schématu inter-retrotransposonového amplifikovaného polymorfismu (IRAP). Metoda demonstruje spolehlivost a efektivitu identifikace geneticky blízce příbuzných odrůd hrachu.

Název česky: Vývoj retrotransposonového markerovacího systému pro rychlou identifikaci odrůd hrachu

Název periodka Journal of Applied Genetics
ISSN 1234-1983
Rozsah stran 221-230
Svazek periodika 47
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku 3
Stát vydavatele periodika PL - Polská republika
Počet stran výsledku 11
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...