Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky (2013)

Spatial distribution of root maggot larvae (Delia radicum) and club-root symptomatic plants (Plasmodiophora brassicae) in winter oil-seed rape

V šesti porostech řepky ozimé v Olomouckém kraji byla na podzim 2012 hodnocena distribuce larev květilky zelné (Delia radicum) a rostlin nesoucích symptomy poškození nádorovitostí kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae). Larvy květilek mají výraznou tendenci se v porostech agregovat do shluků, ohnisek výrazně vyššího napadení. Ve slabě nádorovitostí napadených porostech byly symptomatické rostliny agregovány do jednoho nebo dvou shluků. Rovnoměrná distribuce symptomatických rostlin v porostu byla spojená až s kompletním zamořením půdy původci této choroby.

SEIDENGLANZ, Marek, Vojtěch HLAVJENKA, Eliška ONDRÁČKOVÁ, Michal ONDŘEJ a Jana POSLUŠNÁ. Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky. Rostlinolékař. 2013, 24(5): 31-36. ISSN 1211-3565.

článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/13:#0000773
Přečtěte si více: