Evolutionary conserved lineage of Angela-family retrotransposons as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent (2009)

Evolutionary conserved lineage of Angela-family retrotransposons as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent

Byla získána data o šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae pomocí transpozice nového Ty1-copia MARTIAN 8.5 kb long retrotransposonu. Tento byl isolován a popsaná z genomu hrachu setého, na základě analýzy 45 SSR sekvencí nesoucích TC repetici. Byla zjištěna vysoká evoluční konzerovanost především koncové LTR oblasti v rámci čeledi Fabaceae.

Heredity. 2009, 103(2): 157–167; doi:10.1038/hdy.2009.45; published online 22 April 2009. [Fulltext]

Ford, Rebecca; Macas, Jiří; Kalendar, Ruslan
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/09:#0000122!RIV09-MSM-26784246