Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel? (2018)

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ a Igor HUŇADY. Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel? Rostlinolékař. 2018, 29(2), 27–31. ISSN 1211-3565.

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: