Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 725 936 829
+420 583 382 128

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky
3 Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste
4 Využití insekticidů proti kyjatce hrachové, Acyrthosiphon pisum pro zvýšení výnosu hrachu setého
5 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
6 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
7 Uspořádáním hrachového porostu lze ovlivnit disperzi zrnokaza v prostoru
8 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
9 Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé
10 Sklizeň lnu bez desikantů
11 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
12 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
13 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
14 Proč jsou škody od krytonosců větší než dříve
15 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
16 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
17 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
18 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
19 Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet
20 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
21 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
22 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
23 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
24 Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku
25 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
26 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
27 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
28 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
29 Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky
30 Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů
31 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
32 Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům
33 Causa: Stonkoví krytonosci 2020
34 Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům
35 Aktuální poznatky o fomovém černání stonku řepky