Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+420 725 963 829
+420 583 382 128

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky
3 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
4 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
5 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
6 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
7 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
8 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
9 Proč jsou škody od krytonosců větší než dříve
10 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
11 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
12 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
13 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
14 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
15 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
16 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
17 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
18 Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku
19 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
20 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
21 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
22 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
23 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
24 Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům
25 Causa: Stonkoví krytonosci 2020
26 Aktuální poznatky o fomovém černání stonku řepky