Šafář Jaroslav, Ing., Ph.D.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+420 725 963 829
+420 582 382 128

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Vztah přirozených nepřátel ke škůdcům řepky
3 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
4 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
5 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
6 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
7 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
8 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
9 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
10 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
11 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
12 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
13 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
14 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
15 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
16 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
17 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
18 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
19 Integrovaná ochrana lnu setého olejného
20 Integrovaná ochrana kmínu kořenného
21 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
22 Aktuální poznatky o fomovém černání stonku řepky