Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté

Účelem publikace je poskytnout pěstitelům a zpracovatelům informace o biologické charakteristice, z ní plynoucích nárocích na pěstitelské podmínky a postupy pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté jako významného zdroje dusíkatých látek ve výživě hospodářských zvířat, alternativního k sojovým extrahovaným šrotům. Pro úplnost je uváděna i lupina proměnlivá, možnosti jejího využití a způsob pěstování. Cílem metodiky je ukázat možnosti využití lupiny a srozumitelně charakterizovat rozhodující agrotechnická opatření ovlivňující kvalitu a množství dosažené produkce.

HÝBL, Miroslav, Michal ONDŘEJ, Marek SEIDENGLANZ a Antonín VACULÍK. Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté: certifikovaná metodika. 1. vyd. Šumperk: Agritec, 2011. 32 s. ISBN 978-80-87360-02-6. [Fulltext PDF]