Metodika pěstování sóji luštinaté (2011)

Agronomy and farming system of soyabean

Publikace si klade za cíl upozornit na možná rizika při pěstování sóji luštinaté na zrno a poukázat na četné přednosti a výhody. Účelem metodiky je poskytnout informace o významných změnách vlastností odrůd, jejich a důležitých bodech pěstitelské technologie zajišťující kladný dopad na ekonomickou životaschopnost zemědělských podniků.

Houba, Miroslav a kol. Metodika pěstování sóji luštinaté: certifikovaná metodika. 1. vyd. Šumperk: Agritec, 2011. 20 s. ISBN 978-80-87360-03-3.

M. Houba; J. Holeček
certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/11:#0000423
Přečtěte si více: