Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy

Při řešení ochrany hrachu před listopasy bylo prokázáno, že moření osiva insekticidními mořidly je nejvhodnější ochrana hrachu před těmito škůdci.Ověřovala se navržená metodika hodnocení požerků brouků na listech hrachu a byly také testovány různé druhy mořidel a postřiků v různých dávkách.

Agro – ochrana, výživa, odrůdy. 2006(11), 5: 26–29. ISSN 1211-362X

Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...