Možnosti pěstování hrachu v měnících se klimatických podmínkách

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Možnosti pěstování hrachu v měnících se klimatických podmínkách. Úroda. 2017, 65(10), 52–53. ISSN 0139-6013.
Tvůrci z Agritecu: 

Přečtěte si více ...