Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky (2013)

Clubroot is important disease of oilseed rape

Nádorovitost kořenů brukvovitých (též boulovitost, hlenka, plasmodiofóra) je bezpochyby nejzávažnější chorobou brukvovitých rostlin a jednou z nejzávažnějších chorob rostlin vůbec. Přitom její význam narůstá, zejména proto, že je stále větším problémem dodržovat dostatečně dlouhé časové odstupy v zařazování brukvovitých rostlin do osevních postupů, řepka ozimá se seje dříve, její osevní plochy narůstají a stále častěji se používají brukvovité meziplodiny.

Agromanuál. 2013, 8(8): 26–30.

Plachká Eva; Jedryczka M.; Havel Jiří; Rod Jaroslav;
článek v odborném periodiku
RIV/47813644:_____/13:#0000021