Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému (2014)

Control of seed midges and seed weevils in winter oilseed rape

V článku jsou popsány možnosti ochrany porostů řepky ozimé proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae) a krytonosci šešulovému (Ceutorhynchus assimilis). Článek vychází z výsledků polních pokusů prováděných v letech 2012 - 2013. V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

SEIDENGLANZ, Marek, Jana POSLUŠNÁ, Eva HRUDOVÁ a Pavel TÓTH. Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému. Úroda. 2014, 62(5): 63-66. ISSN 0139-6013.

Eva Hrudová; Pavel Tóth
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/14:#0000923