Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet (2021)

SEIDENGLANZ Marek, María MUÑOZ a Jaroslav ŠAFÁŘ. Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet. Úroda. 2021, 69(7), s. 41–45. ISSN 0139-6013.

článek v periodiku (ostatní)