The relationships between development of pea zygotic embryo, abscisic acid and storage protein accumulation (2005)

The relationships between development of pea zygotic embryo, abscisic acid and storage protein accumulation

Vývoj zygotických embryí hrachu je spojen s působením kyseliny abscisové a akumulací zásobních produktů (škrob, proteiny). Byl studován vztah mezi hladinami kyseliny abscisové a expresí zásobních proteinů u zygotických embryí v průběhu vývoje semene hrachu.

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/05:#0000017
Přečtěte si více: