Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce (2006)

Effect of seed dressing of pea on some of its pests

Byl sledován vliv insekticidního moření na poškození vzcházejícího hrachu listožravými brouky rodu Sitona, včetně následujících škod způsobených larvami těchto nosatců. Byl prokázán pozitivní vliv moření na poškození hrachu i z pohledu nižšího napadení hrachu kyjatkou hrachovou.

Úroda. 2006, 53(4): 43–47. ISSN 0139-6013.

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří
článek v odborném periodiku
RIV/48392952:_____/06:E0004075!RIV07-MZE-48392952
Přečtěte si více: