Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR (2014)

Yield and quality parameters of selected linseed varieties in the Czech Republic

Tato práce sledovala rozdíly v parametrech výnosu olejných lnů. Byly studovány odrůdy olejných lnů (Linum usitatissimum L.) české, francouzské, holandské a kanadské provenience. Výsledky prokázaly statisticky významné odrůdové rozdíly ve výnosu semene, neroseného a roseného stonku a celkového vlákna. Naopak obsah celkového vlákna vykazoval statisticky nevýznamné rozdíly mezi jednotlivými odrůdami. Z výsledků vyplývá, že některé odrůdy jsou schopny poskytnout vedle vysokého výnosu semene a za předpokladu vhodných podmínek, také relativně vysoký výnos stonku.

Úroda: vědecká příloha časopisu. 2014, 62 (2), 27–38. ISSN: 0139-6013

RIV/26784246:_____/14:#0000749

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: