Agrobacterium-mediated transfromation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and non-tissue culture approach (2005)

Agrobacterium-mediated transfromation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and non-tissue culture approach

Byla presentována metoda transformace rostlin hrachu setého pomocí agrobakteriální transformace jednak s využitím in vitro a také in vitro protokolů. demonstrovali jsme úspěšnou transformaci s využitím pBIN19 konstruktu obsahujícím T-DNA s reporterovým genem GUS pro histochemickou detekci a selekčním markerem genu NPTII rezistence ke kanamycinu aplůikovaný na 6 genotypech hrachu. byla nalezeny optimální podmínky transformace a integrace transgenu byla prokázána pomocí PCR a Southern blotingu v regenerantech T1 a T3 generace.

Klíčová slova pea, genetic transformation, in vitro, transgenosis Název sborníku 4th Interantion Food Legumes Research Conference: Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture Rozsah stran 60 Počet stran výsledku 1 Název nakladatele Indian Society of genetics and Plant Breeding Místo vydání New Delhi, Indie Místo konání akce New Delhi, Indie Rok konání akce 2005

článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/05:#0000023!RIV07-MSM-26784246
Přečtěte si více: