Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce (2015)

In: Sborník konference s mezinárodní účastí PROSPERUJICI OLEJNINY 2015: 10.12. – 11.12. 2015, ČZU Praha a Větrný Jeníkov: Česká zemědělská společnost při ČZU v Praze, Sdružení Český mák a Katedra rostlinné výroby na ČZU v Praze, 2015, s. 92–95, ISBN 978-80-213-2598-2.

HRUDOVÁ, E., BERÁNEK, J., P., SEIDENGLANZ, M., TÓTH, P., ŠMIROUS, P., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., POSLUŠNÁ, J., 2015. Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce. In: Sborník konference s mezinárodní účastí PROSPERUJICI OLEJNINY 2015:  10.12. – 11.12. 2015, ČZU Praha a Větrný Jeníkov: Česká zemědělská společnost při ČZU v Praze, Sdružení Český mák a Katedra rostlinné výroby na ČZU v Praze, 2015, s. 92–95, ISBN 978-80-213-2598-2.

HRUDOVÁ, E., BERÁNEK, J., TÓTH, P., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J.
článek ve sborníku
RIV/26784246:_____/15:#0001035