Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým (2018)

SEIDENGLANZ, Marek, Jaroslav ŠAFÁŘ, a Igor HUŇADY. Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým. Rostlinolékař. 2018, 29(3), 11–15. ISSN 1211-3565.

článek v odborném periodiku
Přečtěte si více: