Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem (2010)

Portion of pods with eggs and the level of infested seeds with pea weevils

Celkový podíl napadených semen (y) zrnokazem hrachovým (B. pisorum L.) je závislý na podílu zakladených lusků na I. - II. nodu (x). Jedná se o lineární závislost. Pro každou hodnocenou odrůdu hrachu (Adept, Zekon, Arvika) resp. skupinu (rostliny určité odrůdy o určitém nasazení) byl vyjádřen vztah mezi dvěma vytčenými proměnnými (nezávisle proměnná x a závisle proměnná y) pro každý rok hodnocení (2005, 2006, 2007, 2008) i souborně (2006 – 2008) regresními rovnicemi. Bylo zjištěno, že úroveň nasazení rostlin v porostu ovlivňuje podobu testovaného vztahu mezi oběma proměnnými.

Rostlinolékař: časopis pro pracovníky v ochraně rostlin. 2010, 21(1): 14. ISSN 1211-3565.

Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel
článek v odborném periodiku
RIV/26784246:_____/10:#0000138
Přečtěte si více: