Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy (2019)

ŠAFÁŘ, Jaroslav, Jana POSLUŠNÁ, Marek SEIDENGLANZ, Eliška ONDRÁČKOVÁ a Eva PLACHKÁ. Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy. Úroda. 2019, 67(1), 30–34. ISSN 0139-6013.

Eva PLACHKÁ
článek v odborném periodiku