Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství (2013)

Methodology of growing of legume-cereal intercrops in organic farming

Metodika je primárně určena pro oblast ekologického zemědělství. Výsledky předkládané inovované technologie pěstování luskovino-obilních směsek se zahrnutím nových typů odrůd se mohou stát přínosnými i pro oblast integrovaného a konvenčního zemědělství. Protože současná produkce osiv pocházejících z ekologického zemědělství je naprosto nedostatečná, je tato metodika určena i producentům osiv, kteří mohou využít výhod spočívajících ve schopnosti luskovino-obilních směsek omezovat a potlačovat rozvoj a šíření chorob a škůdců. Pokud totiž nebude problému produkce ekologických osiv věnována potřebná pozornost, může být vážně ohrožen další vývoj ekologického zemědělství v ČR. Jako nepříliš optimální řešení by pak přicházel v úvahu pouze úplný dovoz osiva pro ekologické zemědělství ze zemí EU.

HOCHMAN, Miroslav, Igor HUŇADY, Marek SEIDENGLANZ, Eliška ONDRÁČKOVÁ, Antonín PONÍŽIL, Jana POSLUŠNÁ, Vojtěch HLAVJENKA a Iva SMÝKALOVÁ. Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství. Vyd. 1. Šumperk: Agritec Plant Research v nakl. Agritec, 2013. 54 s. ISBN 978-80-87360-18-7.

certifikovaná metodika
RIV/48392952:_____/13:#0000251