Využití molekulárních markerů na příkladu registrovaných odrůd hrachu

Na příkladu registrovaných odrůd hrachu jsme ukázali současné možnosti molekulární biologie ve srovnání s biochemickými, isozymovými a klasickými morfologickými deskriptory. Důraz byl kladen na přesné odlišení i geneticky velmi příbuzných odrůd hrachu pomocí mikrosatelitních a retrotransposonových markerů.

Úroda. 2005, 53(7): 46–49. ISSN 0139-6013.

Klíčová slova pea, breeding, genetic diversity, molecular markers, isozymes, morphological descriptors

Přečtěte si více ...